Đặt Cược Trực Tuyến HK88

Nhà thép CPT
Hotline : 0946 258 288 - 0942 306 888
Email: sales@digiacomo-law.com

  • Vietnamese
  • English
  • Chinese
  • Korean
  • Japanese
Tôn lợp bao che

Tôn lợp bao che

CPT Việt Nam cung cấp trọn gói hê thống các loại tấm lợp như: tấm lợp nhà xưởng, tấm lợp nhà máy, tấm lợp công trường, tấm lợp bãi đỗ xe.

Các dạng sóng tôn cơ bản: 

Các loại phụ kiện tôn cơ bản: