Đặt Cược Trực Tuyến HK88

Nhà thép CPT
Hotline : 0946 258 288 - 0942 306 888
Email: sales@digiacomo-law.com

  • Vietnamese
  • English
  • Chinese
  • Korean
  • Japanese
Nhà thép tiền chế

Nhà thép tiền chế

Quy trình xây dựng nhà thép tiền chế

CPT Việt Nam luôn luôn chú trọng trong việc áp dụng chặt chẽ quy trình xâ;y dựng nhà thép tiền chế vào thực tiễn. Việc áp dụng đúng quy trình giúp đảm bảo chất lượng, tiến độ và giá thành của công trình.

Quy trình xây dựng nhà thép tiền chế có 3 công đoạn chính:

1. Thiết kế
– Thiết kế bản vẽ kiến trúc: trình bày các giải pháp thiết kế, phân tích đánh giá và tư vấn chọn phương án tối ưu nhất về giá cả đối với nhu cầu của chủ đầu tư. Sau đó, hoàn thiện phương án thiết kế kiến trúc, kết cấu, vật liệu và thể hiện ý đồ trên các bản vẽ phối cảnh, mặt đứng, mặt bằng, mặt cắt.
– Thiết kế bản vẽ gia công: một khi bản vẽ kiến trúc được phê duyệt thì bản vẽ gia công sẽ thể hiện chi tiết và đánh mã số rõ ràng cho cấu kiện trên bản vẽ. Bản vẽ thể hiện sai sẽ dẫn đến những sai phạm cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

2. Gia công
Quy trình gia công bao gồm các công đoạn sau:

3. Lắp dựng
Yêu cầu:
Kỹ sư phải đọc hiểu sơ đồ bố trí chi tiết từng cấu kiện và thứ tự lắp dựng trong bản vẽ lắp dựng để bảo đảm chất lượng và an toàn cho công trình. Giai đoạn này được tiến hành với sự hỗ trợ đắc lực từ máy cẩu để đưa các cấu kiện lên cao.
Các giai đoạn chính trong quy trình lắp dựng:
• Khảo sát, kiểm tra, lập kế hoạch cho công tác chuẩn bị, trang thiết bị, giao nhận và bảo quản vật tư tại công trường.
• Lập kế hoạch giám sát, kiểm tra và đôn đốc.
• Lắp cột gian khóa cứng.

• Lắp đặt dầm kèo.

 

• Lắp khung kèo, xà gồ, chống xà gồ, kèo đầu hồi.

• Kéo tôn và lợp mái.

• Lắp đặt xà gồ vách, tôn vách, máng xối, ống xối.
• Lắp cửa và phụ kiện khác.
• Tiến hà;nh kiểm tra và đánh giá chất lượng